ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 4

 

Hawthorn Jeremy, Ξεκλειδώνοντας το κείμενο 640

Hayek 596

Heartfield John 186

Hegel Georg Wilhelm Friedrich 118, 309, 527, 571, 577, 596, 600, 601

Heidegger Martin 287, 551, 579, 606-608 - Being and Time 606

Heidsieck Bernard 219, 220 - Βιοψίες 219 - Διαμερίσματα 219

Heine 444

Heisenberg 256

Hejinian Lyn 264

Hemingway Ernest 153

Hendry J.F. 216 - The New Apocalypse, An Anthology of Criticism, Poems and Stones 216 - The White Horseman 216

Hennings Emmy 186

Herbert George 224, 226

Herbert Zbigniew 479-481 - «Βότσαλο» 480-481 - Επιστροφή του Pan Cogito 480 - Θεωρήσεις του εθνικού προβλήματος 480 - Χορδή φωτός 480 - The Ornamenters 480 -The Power of Taste 480

Hérédia José Maria de 107

Hervent Maurice βλ. Éluard Paul

Herzfelde Wieland 186

Hesse Hermann 603

Hess Thomas B., Avant-Garde Art 264

Hewitt Andrew, Fascist Modernism 526

Hinchliffe Arnold P., To παράλογο 135

Hiroshi Yoshino 449 - «Στο πρώτο μου παιδί» 449

Hirsch David, The Deconstruction of Literature 608

Hobsbawm E.J. 140, 141 - Έθνη και Εθνικισμός 140,141 - Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991 454

«hochspprache» 141

Hocquard Emmanuel 274, 289-292 - Η θεωρία των πινάκων 290

Hofmannsthal Hugo von 206

Hofstede Geert, Cultures and Organizations: Software of the Mind 346

Hohenlohe Marie von Thurn und Taxis 441

hokku βλ. χαΐκού

Holan Vladimir 493

Holderlin Friedrich 83, 97-98, 371 -Αρχιπέλαγος 98 - «Στους νέους ποιητές» 98 –Brand und Wein 98 Der Rhein 98 – Germanien 98 - Heidelberg 98 -Hyperion 97

Holland J. L. 541,605

Holland Norman 551,552

Holmes Clellon 262

Holub Miroslav 492-493 - Δισκοβόλος 493 - Επιλεγμένα ποιήματα 493 - «Και τι το νέο;» 493 - Πολωνίας 493 - Intensive care 493 - Poems before and after. Collected English Translations 493 - Shedding Life 493

Holz Arno 220

Hong Marine 272

Hope A.D. 435

Horkheimer Max 526, 576, 599 - Dialectic of Enlightenment 526, 576

Horta Maria Teresa 481

Howe Susan 264

Hoxha Enver 434

Huelsenbeck Richard 186,189, 219

Hughes Langston 214, 215 - «Ο νέγρος μιλά για ποταμούς» 215

Hughes Ted 200

Hugo Richard, The Triggering Town 510

Hugo Victor 75, 84, 85, 537 - Οι άθλιοι 121 - L'enfant 537 - Les orientales 85 - Odes et ballades 85

Huguenin Jean-René 280

Huidobro Vicente 211,454

Hurt Paul 229, 636

Husserl Edmond 611,612

Hutcheon Linda, A postmodern Reader 251

Huysmans Joris Karl 129, 569

Hylaea, ποιητική ομάδα 208, 209, 223

Ibsch Elroud, Θεωρίες λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα 530

id βλ. υπερεγώ

idéal 115

IDV (δείκτης ατομισμού) 347

Ignat'ev Ivan 208

Ikemoto Takashi, The Penguin Book of Zen Poetry 79

«immagine-racconto» βλ. «ιστορία-εικόνων»

imaginists βλ. εικονιστικοί

imagism βλ. εικονισμός

«impulsionism» 175

Inana 34

Ingamells Rex 435

Ingold Tim 25, 32, 532 - Companion Encyclopedia of Anthropology 25, 32, 532

«integralism» 175

Internet 295,296

«interpellation» 609

Invencao (περ.) 225

I.Q. 539

Iser Wolfgang 586-587 - The act of reading: a theory of aesthetic response 586- The play of the text. Languages of the unsayable 587 - «The play of the text» 586

Isherwood Christopher 163

Isou Isidore 213

Ivnev Riurik 212,226

ivory tower 650

Izambard George 121

Jaccottet Philippe 275, 277, 279, 287 – Ένα τετράδιο του πράσινου 277

Jacob Max 187

Jacqmin François 438

Jakobson Roman 285, 545, 573-574, 598 - Lectures on Sound and Meaning 574 - Linguistics and Poetics: Closing Statement 574 - Two Aspects of Language and Two Types of Aphasie Disturbances 574 – Poetry of Grammar and Grammar of Poetry 574

James Henry 639

Jameson Fredric 13, 243, 525, 526, 554, 588, 615 - Postmodenism or the cultural logic of late capitalism 615 - The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act 526

James William 639

Jammes Francis 175

Janco Marcel 186, 188, 189, 219

Janko Richard, Thunder but no Clouds, The Genesis of the Homeric Texts 45

Jarry 132

Jaspers Karl 478

Jauss Hans Robert 582-583, 597 - Toward an

Aesthetic of Reception 583

Jayadeva, «Gita Govinda» 36

Jean du Hault βλ. Éluard Paul

Jean-Paul 83

Jiacometti 275

Jimenez Juan Ramon 221, 454

Jindys 435

Jintian (περ.) 470, 472

Jodelle Etienne 229

Johnson Barbara 246, 547

Johnson Philip 588

Johnson R.V., Αισθητισμός 214

Johnson Samuel 226

«Journal des Débats» (εφ.) 578

Journal of Social History 597

Jouve Pierre-Jean 136-137 - «Οι τέσσερις καβαλάρηδες» 136-137

Joyce James 146, 153, 168, 173, 181, 182, 281, 368, 441, 637, 638, 646 - «He war» (Finnegans Wake) 281

Juan de la Cruz 75-76 - Ascent of Mount Carmet 76 - «Dark Night of the Soul» 76 - «Spiritual Canticle» 76

Judson Jerome, The Poets Handbook 641

Julius Antony, T.S. Eliot, Anti-Semitism, and the Literary Form 150

Jung Karl 203, 546, 550, 551 - Για την ψυχολογία του ασυνείδητου 550

Junzaburo Nishiwaki, Ambarvalia 445

Jurt Joseph 589 - Κοινωνιολογία της πρόσληψης 589

Kadare Ismail 433, 434 - Shekulli im (Ο αιώνας μου) 433

KaddourHedi 291

Kafu Nagai, Sangoshu 445

Kahn Gustave 108,126,178, 506

Kamensky Vastly 208,209

Kannada 452

Kant Immanuel 256

Karcevskij Sergej 598

Karpowicz Tymoteusz 477

Keats John 83, 92 - Automn 92 - On First Looking Into Chapman's Homer 92

Kendall Henry, «Bell Birds» 435

Kenji Miyazawa 445

Kerouac Jack 260-262, 646 -On the Road 262

Kerr Sam 435

Khawlani, φυλή 532

Khlebnikov Velimir 208-210,219, 223,264

Khwarizmshahia, δυναστεία των 62

Kierkegaard Soren Aabye 601, 607

King Bruce 452

Kipling Rudyard 217

Konstrowitzky Angelica de 132

Kotarbinski 206

Kotaro Takamura 445

Krishna 36

Kristeva Julia 241, 280, 547, 573 - Desire in Language 241

Kruchenykh Aleksei 208-210, 219

Kublin Hyman, China 349

Kublin Michael, China 349

Kuhn Sophie von 98

Ku-Klux-Klan 156,271

Kumulipo (Δημιουργία στο βαθύτερο σκοτάδι) 538

Kupka Frantisek 227

Kyger Joanne 259

Lacan Jacques 200, 236, 241, 286, 547, 574-575, 584, 594

Lacey Béatrice 543

Lacey John 543

La Fontain Jean de 288

Laforgue Emile 125

Laforgue Jules 108,124,125-128,133,148,188, 334 - Περσέας και Ανδρομέδα 126 - Complaintes 126,127 - Derniers Vers 127 - «Encore un Livre» 128 -Fleurs de bonne volonté 127 - «L'hiver qui vient» 126,127 - L'imitation de Notre-Dame la Lune 126, 127 - Moralités Légendaires 126 Laforgue Maria 125

Laforgue René 348

Lamartine Alphonse de 83, 84-85, 123 – Méditations poétiques 84

Lane Homer 164

Lang fcaac βλ. Gall Ivan

L=A=N=G=U=A=G=E, σχολή 235, 237, 257, 264-267, 532, 613

Language Acquisition Device-L.A.D. 587

La Révolution Surréaliste 198

L'Art Littéraire (περ.) 131

Lassalle 571

Lautréamont, comte de 108, 194, 507 – Les Chants de Maldoror 194,197

La Vogue (επιθ.) 126

Lawrence D.H. 165, 183

Layton 551

Leary Timothy, H πολιτική της έκστασης 201

Leavis 546

Lebey Edouard 129

Leconte de Lisle Charles 86,107, 662

Le Décadent (περ.) 228

Lee Leah 126

Legrand Emile 302

Leigh Augusta 89

Leitch Vincent 246, 547

Le Journal du Peuple (περ.) 197

Lemaire Jean-Pierre 291

Lemerre Alphonse 107

Léonard William Ellery 183

Le Parnasse Contemporaine 107

L'éphémère 276

Lermontov Michail 84

Lesky Α., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας 41, 43, 44, 47-49, 51

Levertov Denise 255, 258 - «Cancion» 258

Levetzow Ulrike von 95

Lévinas 578, 579

Levine Philip 267-270 - «1933» 268-269

Lévi-Strauss Claude 435,449, 518, 594 – Άγρια σκέψη 518 - Μύθος και Νόημα 594

LevyElifas 121

LewisC.S. 517

Lewis Wyndham 155,180,183,185

Lichtenstein Heinz 551

limerick 641

Lincoln Abe 215

Lionais François Le 284

Littérature (επιθ.) 204

Little Review (επιθ.) 155

Loewe Michael, Η καθημερινή ζωή στην Πρώιμη Αυτοκρατορική Κίνα 40

Lono-i-ka-makahiki 538

Lorca Federico Garcia 198, 362, 408, 454, 456-458, 461, 462, 638 - «Τραγούδι του καβαλάρη» 458 - Ωδή στον Σαλβαντόρ Νταλί 456 - Condones 456 - Cante Jondo 456 - Poeta en Nueva York (Ποιητής στη Νέα Υόρκη) 457 - Romancero Gitano 456

Lord Albert 42, 45 - Singer of Tales 42

Lotman J. 583 - Struktura chudozestvennogo teksta 583

Louis-Philippe, βασιλιάς 113

Louis-René des Forets 276

Lowell Amy 155, 183, 184, 236 - «Ποιήματα για την Άντα Ράσελ. Μια δεκαετία» 184

Lowell Robert, «Παππούδες και γιαγιάδες» 252-253

Lukacs Gyorgy 24, 570-571

Lunacharsky Anatoli 491, 529

Lusus 75

Lyotard Francois 237-238, 405, 610, 613 – The Postmodern Condition: A Report on Knowledge 238

Lyren, ομάδα 223

Machado Antonio 206, 456

Mac Low Jackson 225

MacQueen John, Αλληγορία 513

Madan Sarup, Post-Structuralism and Postmodernism 238,594,615

Madelénat D. 565, 570

Mafarka Le Futuriste 179

Magny Claude-Edmonde, Arthur Rimbaud 122

Mailer Norman 261 - The White Negro: Superficial Reflections on the Hipster, Advertisements for Myself (Ένας λευκός νέγρος: Διαφημίσεις για τον εαυτό μου) 261

Maldoror 194

mal du siècle 634

Mallarmé Stéphane 86, 107-110,112, 117, 118- 120, 129-131, 138, 220, 221, 223, 224, 273, 274, 325, 334, 440, 441, 507, 578 – Ποίηση και Μουσική 109, 118 - A Throw of Dice will never abolish chance 119 – Divagations 110 - Herodiade 118 - Grand Oeuvre 119 -Igitur 578 -L'après-midi d'un Faune 118 - Toast Funèbre 118 - Un Coup des Dés jamais n'abolira le Hasard 118, 221, 578

Malraux André 603

Mandelstam Ossip 485, 530

Mang Ke 469,470

Marcenac Jean, Ελυάρ 203

Marcuse Herbert 599

Mariengof Anatoly 212

Marinetti Filippo Tommaso 176, 177-181, 187, 219, 226, 231, 232, 528 - Τεχνικό μανιφέστο της φουτουριστικής λογοτεχνίας 178 – Against Amore and Parliamentarism 179 - Let's Murder the Moonshine 179 – Zang Tumb Tumb 179, 180

Markmann Charles Lam 106

Marti José 455

Martin Graham Dunstan, Jules Laforgue, Selected Poems 125

Martine Pierre 106

Marvell Andrew 226, 532 - Horatian Ode 532

Marx Karl 139,348,439, 553, 554, 571,577, 600, 614-616, 640

Masson 201

Mathesius Vilern 598

Maturana Humberto 236, 609-610

Maulpoix Jean-Michel 275,292 - «Poésie Française depuis 1950: Les Tendances» 275

Maupassant Guy de 154

Maurus Hrabanus 223

Mayakovsky Vladimir 176, 177, 204, 206, 208, 209, 212, 363, 368, 389, 391, 482-485, 488, 529, 530 - «Αριστερή πορεία» 483 – Ένα σύννεφο με παντελόνια 483 - Η ανακάλυψη μου της Αμερικής 483 - «Ο αυτοαγαπώμενος συγγραφέας αφιερώνει τούτες τις γραμμές στον εαυτό του» 484-485 - Ποίηση, Ποιητική Ανάπλαση 483 – Πώς κατασκευάζονται οι στίχοι; 176 Φλάουτο της ραχοκοκαλιάς 483 - «Ωδή στην επανάσταση» 483 - «A slap in the face of public taste» («Ένα χαστούκι στο πρόσωπο του δημόσιου γούστου») 483 - «Lyublyu» («Αγαπώ») 484 – Misteriyabuff 483 - «Proeto» («Γι1 αυτό») 484 - Vladimir Mayakovsky 483

Mayer Bernadette 264

Mayer John, Emotional Intelligence 540

Mazza Armando 176

McAuley James 435, 436 - «Envoi» 436

McCaig Norman 216

McClatchy J.D., The Vintage Book of Contemporary World Poetry 449

McGowan John 246, 547

McKinsey Martin 514

McLuhan Marshall 266, 581

Meador Betty De Shong, Inanna, Lady of Largest Heart: Poems of the Sumerian High Priestess Enheduanna 33

Melville Herman 158

Melville Robert, «Picasso's Anatomy of Woman» 216

Mendes Gatulle 107

Mendes José Manuel 106

Mercereau Alexandre 214

Merchant Paul, To έπος 42

Mercure de France (περ.) 132

Merleau-Ponty Maurice 611

Merton Thomas 76

mesostics 225

Messerli Douglas 264

metanarratives βλ. μεταμυθιστορίες

mezzanine, ομάδα 226

Michaux Henry 443

Migjeni (Millosh Gjergi Nikolla), Ελεύθεροι στίχοι 433

Milbanke Annabella 89

Milieu Kate, H πολιτική του σεξ 545

Milosz Aleksander 477

Milosz Czeslaw 477-479, 489 - «Συνομιλία με την Jeanne» 478-479 - The Captive Mind 478 - The Seizure of Power 478

Milosz Weronika 477

Milton John 77-78, 532, 537, 641 - Αεροπαγιτικά 78 - Πολιτικά σονέτα 532 – Cornus 78 - Luc/das 78, 537 - Paradise Lost (O απολεσθείς παράδεισος) 78 – Paradise Regained 78 (Ο ανακτηθείς παράδεισος) - The Doctrine and Discipline of Divorce 78

mimicry 247

Minucci Paola 500

Mirikitani Janice 272

Mistral Gabriela 454, 461

misty, ποίηση 470-473

Mitsuharu Kaneko 445

modernisme βλ. μοντερνισμός

Modershohn Becker Paula 440

modulation 130

«Mona Lisa» 250

Mentale Eugenio 465-466 - «Αγγλικό κόρνο» 466 - Altri versi e poesi disperse 466 - Diario del '71 e del '72 466 - Finisterre 466 - La bufera e altro (Η θύελλα και άλλα πράγματα) 465, 466 - La casa dei oganieri e altre poésie 466 - Le occasioni 466 - L'opéra in versi 466 - Quaderno di quattro anni 466 - Quaderno dl traduzioni 466 - Ossi di seppia 465, 466 - Satura 466

Monteiro Adolfo Casais 481

Montrose Louis, The Poetics and Politics of Culture 596

Moore Charles 250

Moore Marianne 153

Moore Nicholas 216

Morasso Mario 178

Moréas Jean 109-111, 128,314- Τρυγόνες και Έχιδνες 314 - Stances 111

Morisot Berthe 129

Morrison Paul, The Poetics of Fascism 150

Mosley Oswald, sir 151, 529

Moyne John A., Rumi and the Sufi Tradition, the Mowlavi Order and Mysticism 62

Mukarovsky Jan 517, 518, 571-572, 598 multi part poetry βλ. συνθετική ποίηση

Murao Shigeyoshi 262

Musset Alfred de 84

Nabokov Vladimir 250

Nadeau Maurice, The History of Surrealism 194 «narodnost» 209

Natoli Joseph, A postmodern Reader 251 «naturism» 175

Naumann M. 535

Naville 201

negro renaissance βλ. αναγέννηση του Χάρλεμ

Neilson John Shaw 435

Nernda Pablo 211, 454, 461-463 - «To φεγγάρι της ημέρας» 462-463 - Canto General de Chile 461 - Las Uvas y el Viento 462 - Odas Elementales 462 100 love sonnets 462 - Twenty love poems and a song of despair 462

Nevinson 180

New Black Aesthetic 270-271

New Left Review (περ.) 615

new romantics 216

Newton Isaac, sir 73, 234, 256

New York Times (περ.) 262

Nicholls Peter, Modernisms 116,128

Niedecker Lorine 215

Nietzsche Friedrich 89, 178, 316, 327, 330, 601- 603, 608 - Τα ήθη της εξουσίας 601 – Die Gotzendommerung 603

Nijinski 119

Nilsson Martin P., Ελληνική Λαϊκή Θρησκεία 24

Noailles Anna, comtesse de 175

Noël Bernard 285, 286

noemata 611

Noigrandres, ομάδα 225

Nola Alfonso di, Anthologie des prières de tous les temps et tous les peuples 28

Norris Christopher, What's Wrong with Postmodernism 240

Novalis 83, 98, 499 - Fragments 98 – Heinrich von Ofterdîngen 98 - Hymnen an die Nacht 98

Oberman 634

objective correlative βλ. αντικειμενική συστοιχία

objectivism βλ. αντικειμενισμός

objectivist βλ. συμβολιστική ποιητική

O.PO.JAZ. (Obscestvo izucenija Poeticeskogo Jazyka) 545

O'Clair Robert, The Norton Anthology of Modern and Contemporary Poetry, Modern Poetry 162

O'Connor Philip 216

Ogai Mori 444

O’Hara Frank 263

Olson Charles 215, 255, 256 - «Projective Verse » 255

Ooka Makoto 445, 446, 448 - «Να ζεις» 448

Oppen George 215

Oppenheimer Joel 255

orphism, σχολή του βλ. ορφισμός, σχολή του

Orwell George 217

Oster Pierre 292

Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) 250, 280-288

Owen Maureen 264

Padgett Ron 264

Palmer Eva 328

Palmer Michael 264

Pan (περ.) 131

pantoum 106

«parole in libertâ» ή «parolibere» 176,178

Parra Nicanor 454

Parrot Louis, Ελυάρ 203

Parry 45

«passe partout» 220

Passeron C, Reproduction 531

Pasternak Boris 441, 530

pastiche 241, 648

Patel Geeta 452

Pater Walter 214

Pavese Cesare 466-469, 639 - «Κόκκινη γη Μαύρη γη» 468-469 - «Λόγια για μια φίλη» 467 - Ferra d'Agosto 468 - La Terra e La Morte 468 - Lavorare Stanca (H εργασία κουράζει) 467, 468, 639 - Verra la morte e avra i tuoi occhi (Ο θάνατος θα έρθει και θα έχει τα μάτια σου) 468

Payhot R., Ινδικά ποιήματα 35

Paz Octavio 53,168, 458-460 - «Άγγιγμα» 459 - Η άλλη φωνή 53,168 - Η αναζήτηση της αρχής. Δοκίμια για του Υπερρεαλισμό 197 - «Μεταξύ αποχώρησης και παραμονής» 459-460 - The Grammarian Monkey and East Slope 459

Peacock Thomas Love, The Four Ages of Poetry 91

Pellerin Jean 233

Pellicer Carlos 211

Perec Georges, «Disparition/AVoid» 284

Perelman Bob 264

Péret Benjamin 193,459

Perloff Marjorie, «The Poetics of Ideterminacy » 236

Persinger Michael 541

personalists 216

Pessoa Fernando Antonio Nogueira 250, 481-482 - «Τέσσερις ωδές» 482 -Antinous 481 - English Poems 481 - Mensagem 481 - Poésias de Alvaro de Campos 481 – Odes de Ricardo Reis 482 - Poemas dramaticos 482 - Poemas inéditas: 1919-1930 482 – Poesias de Fernando Pessoa 481-Sonnets 481

Petrarca Francesco 65-67, 72, 73, 305, 662 - Αφρική 67

Pfeiffer Paul 435

Picabia Francis 186,193,201,206

Picasso Pablo 132,227

Picon Gaétan 276

Pierre de La Cypède 305

Pignatari Decio 225

Pinson Jean-Claude 291

Plath Sylvia 252, 253, 391 - «Ο υποψήφιος» 253-254

Playboy (περ.) 261

Plekhanov Georgi 24, 348, 566-567, 571

Pleynet Marcelin 285

Poe David 99

Poe Edgar Allan 99-101,113,114,129,221,228 - «Ισραφέλ» 101 - Ποιήματα 99 - Το κοράκι (Raven) 100 - Tamerlaine and Other Poems 99-The Bells 100-«Ulalume» 100

Foe Elizambeth Arnold 99

poème en prose βλ. πεζοτράγουδο

poesia «concreta» βλ. «concrete» ποίηση

«poesia-racconto» βλ. «ποίημα-ιστορία»

poètes maudits 223, 323

poetika sdviga βλ. ποιητική των ασυνεχών ή διακοπτόμενων μεταβάσεων

poet laureate 635

Poetry (περ.) 154, 159, 160, 182, 215

«Poetry Newspaper» (εφ.) 474

Poggioli Renato, The Theory of the Avant-Garde 183,196

Polti Georges 227

Ponge Francis 274,281, 288-289,291 - «Για το νερό» 288-289

Pope, «The rape of the Lock» 509

Popper 596

Poradeci Lasgush 433

Porfyrius Publilius Optatianus 223

«post menglong» ποίηση 474

postmodernism βλ. μεταμοντερνισμός

postmodernity βλ. μεταμοντερνικότητα

Pound Ezra 79, 125, 126, 134, 146, 147, 150,153-157, 161, 162, 168, 173, 181-185, 224, 233, 237, 264, 368, 371, 391, 406, 507, 528,529, 537, 569 - Σπουδή των κάντο ΙΧΧΧ 154, 156 - A Draft of Cantos XXXI-XLI 157 - A Lume Spento 157 – Complete Poetical Works 182 - «Canto XX» 157 - Cantos I-XVI 157 - Cantos XVII-XXVII 157- Cantos LII-LXXI 157 - Canzoni 157 - Cathay 154 - Drafts and Fragments of Cantos CX-CXVII 156 - Exultations 157- Game of Chess 184 - Homage to Sextus Propertus 157 - Lustra and other poems 157 - Patria mia 157 - Personae 157 - Provenca 157 - Quia Pauper Amavi 157 - The Cantos 155-157, 168, 537 - The Fifth Decade of Cantos 157 - The Pisan Cantos 156,157 - Umbra: Collected Poems 157

Powell Barry P., Homer and the Origin of the Greek Alphabet 45 «prakrit» 35

Preminger Alex, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics 56, 154, 159, 162,182,208

process poetry βλ. «προτσές» ποίηση

Prouden Pierre-Joseph 113

«projective verse» 215

Proust Marcel 334, 565, 570

Prudhomme Sully 107

Prusek Jaroslav 598

Pushkin Alexandre 84,104-106,209 - «Εμπρός στην προτομή ενός κοσμοκατακτητή» 106 - Ευγένιος Ονιέγκιν 105 - Η κρήνη του Μπαξισαράι 105 - Ο αιχμάλωτος του Καυκάσου 105 - Οι ληστές αδελφοί 105 – Οι τσιγγάνοι 105 - Ο Ρουσλάν και η Λουντμίλα 105 - «Ωδή στην Ελευθερία» 105 - «Χωρίο» 105 - Τα διηγήματα του Μπελκίν 105 - Son's Godunov 105 - Queen of Spades 105

Qafezezi Luan 434

Queneau Raymond, «Cent Mille Millard de Poèmes» 284

«Querelle des Anciens and des Modernes» 74

R.A.A.P. (Ένωση Ρώσων Προλεταρίων Συγγραφέων) 530

Rabab Nama 62

Racine Jean 111

Rakosi Carl 215

Rama 36

RamachandranV.S. 541

Ramanujan Attipat Krishnaswami 452-454 - Second Sight («Chicago Zen») 453-454

Ransom J.S. 546

Ramazani, The Norton Anthology of Modern and Contemporary Poetry, Modern Poetry 162

Ravana 36

Ravel Maurice, Miroirs (Noctuelles) 132

Ray di Palma 264

Ray Lionel 292

Raymond Marcel, From Baudelaire to Surrealism 113

Raynaud Ernest 111

Réda Jacques 292,293

Reed Fred 613

Rees William, The Penguin Book of French Poetry 1820-1950 438

Régio José 481

Régnier Henri de 108,111 - Medallions of Clay 111

«reihungsstil» 176

renga βλ. χαΐκού

Reverdy Pierre 211

Rextroth Kenneth 259, 447

Reznikoff Charles 215

Rich Andrienne 252

Richards Denis 142,336 - Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης 142

Richards LA. 336

Richards 546

Rilke Rainer Maria 47, 130, 206, 371, 440-442, 603 - «H Εταίρα» 442 - Σονέτα στον Ορφέα 441 - Duino Elegies (Οι ελεγείες του Ντουίνο) 441

Rimbaud Arthur 108, 117, 120-125, 133, 147, 188, 197, 223, 236, 274, 334, 371, 391, 440, 507 - Αλχημεία του λόγου 124 - «Απόκρυφον» 125 - Ερημιές του Έρωτα 122 - Μια εποχή στην κόλαση (Une Saison en Enfer [Ένα παγανιστικό βιβλίο ή Βιβλίο νέγρικο]) 123, 124 - «Η επανεποίκιση του Παρισιού» 122 - «Το μεθυσμένο καράβι» 123 - «Τραγούδι του παρισινού πολέμου» 122 - «Τα χέρια της Jean Marie» 122 – Illuminations (Εκλάμψεις) 122-124 – Les Étrennes des Orphelins 121 - «Marine» 507 - «Mouvement» 507

Rivers Sam 447

Roche Denis 281, 285-286, 291 - Legends de Denis Roche: Essai de photo-autobiography 287

Rochefort, σχολή 274

Rolland Romain 206

Romain Jules 214, 217, 218 - La vie unanime 218

Ronsard Pierre de 75,111, 229, 323 - Ωδές 75 - Έρωτες 75 - Ύμνοι 75

Rorty Richard 610

Rosenau Marie Pauline, Post-Modemism and the Social Sciences 243, 244, 591

Rosenberg Alfred 528

Rosenfeld S.A., Conversations between Heart and Brain 542

Rossiianskii Μ. βλ. Zak Lev

Rothenberg 521

Roubaud Jacques 285,286

Rousseau Jean-Jacques 83, 84, 93, 527 – Reveries d'un promeneur solitaire (Ονειροπολήσεις μοναχικού περιπατητή) 83

Roussel Raymond 263

Royet-Journoud Claude 289, 291

Royster Sarah Elmira 99

Rozewicz Tadeusz 477

Rudge Olga 157

RuetNoël 233

Rukonog (Βραχυόποδο) 223

Rumi Jalaluddin 62-63

Russell Charles, Poets Profets & Revolutionaries 173

Russolo Louigi 176,219

Rutherford 139

Rypka Jan 598

Ryuichi Tamura 445

Sade de, μαρκήσιος 132, 527

Sadoul Georges, Αραγκόν 204

Sacré James 291,294

Said Edward W., Orientalism 246

Saint-Beuve Charles-Augustin 116,564-565,650

Saint-John Perse 274 - «Amers» 274

Salome Lou-Andreas 440

Salovey P., Emotional Intelligence 540

Sanchez Sonia 271

San Francisco Renaissance, σχολή του 237,257, 258-260

Sanouillet Michel 201 - Dada à Paris 201

Santayana George 233

Santos José Carlos Ary dos 481

Sartre Jean-Paul 362, 601, 607

Saumaise Claude 648

Saussure Ferdinand de 270, 285, 545, 558, 559, 567-569, 598

Sayers Dorothy 517

Scarfe 217

Schapiro 551

Schelling Friedrich 83

Schiller Friedrich von 95-97, 98,141, 309, 642 - Ληστές 96 - Archimides and the Student 96 - Cassandra 96 - Don Carlos 96 - Friendship 96 - Group from Tartarus 96 - Letters upon the aesthetic education of man 642 - Ode to Joy 96 - The Ring of Polycrates 96- The singers of antiquity 96 - The Wallestine cycle 96

Schlegel August Wilhlem 515

Schlegel Friedrich 83, 98, 516

Schmidt Michael, The Harvitt Book of Twentieth Century Poetry in English 215

Schuyler James 263

Scott Walter, sir 86-87, 91, 102 - Minstresly of the Scottish Border 87 - Proud Maisie 87 - Waverley Novels 86

Sedgwick Eve 598

Seifert Jaroslav 493

Seurat Georges 227

Severini Gino 176

Severyanin Igor 176, 207 - Ρυάκια στους κρίνους 207

Sexton Anne 252 - «Οι βομβιστές» 254

Shakespeare Dorothy 154

Shakespeare John 76

Shakespeare Hamnet 76

Shakespeare William 76-77,102,148, 634, 641, 643 - Άμλετ 77 - Αντώνιος και Κλεοπάτρα 79 - 25 Σονέτα (The Sonnets) 77 – Ρωμαίος και Ιουλιέτα 77 - Μάκβεθ 77 - A Trover's Complaint 77 - Funeral elegy by W.S. 77 - The Lord Chamberlain's Men 76 – The Passionate Pilgrim 11 - The Phoenix and the Turtle 11 - The Rape of Lucree 11 - Venus and Adonis 11

Shakespeare Judith 76

Shakespeare Suzana 76

Shattuck Roger 133

Shelley Percy Bysshe 78, 83, 91-92 - A Defense of Poetry 91, 92

Sherrard Philip, Δοκίμια για τον Νέο Ελληνισμό 66

Shershenevich Vadim 212, 226 - Φουτουρισμός χωρίς μάσκα 226

Shintaishi sho 444, 445

Shiraishi Eaznko 445, 446, 447-448 - «Σχετικά με το μέλλον του γαϊδάρου» 447-448

Shi to Shiran (Poetry and Poetics) (περ.) 445

Shu Ting 473 - «Συναπάντημα στις παρυφές του δρόμου» 473

Siddharta 302

Sidney Philip, sir 543 - Υπεράσπιση της ποίησης 544

Silko Leslie Marmon 271 - «Κρύο φως της θύελλας» 272

Silliman Ron, Tjanting 265

Simbolul (περ.) 188

«simulacra» 239

simulation 239

simultaneism βλ. ταυτοχρονισμός

slam 536

Slap in the face of Public Taste (Ράπισμα στο πρόσωπο του δημόσιου γούστου) 209

Slessor Kenneth 435

Smith Leo 447

Snyder Gary, «Above Pate Valley» 259

Soffici Ardengo 176

Sollers Philippe 280

Solovyov SergeyevichVI. 110

Solway David 613

Song Cathy 272

«sorohabora» 32

Soupault Philippe 193, 196, 201, 204 - Λωτρεαμόν 194

South Literary Messenger (περ.) 100

Souza Robert de 227

Soyinka Wole 474-475 - A shuttle in the crypt 475 - «For Moremi» 475 - Idanre and Other Poems 475 - Mandela's Earth and Other Poems 475 - Ognun Abibiman 475 - Poems from Prison 475 - Ulysses 475

Spender Stephen 163

Spengler 205

Spicer Jack 259

Spinoza Baruch 94, 216, 410

Spitzer Leo 599

Spivac Gayatri Chakravorty, A Critique of  Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present 246

spleen 110,115,116

Staël, Mme de 83, 564 - De la littérature, considérée dans ses rapports avec les institutions sociales 564

Stallworthy Jon, The Norton Anthology of English Literature, The Twentieth Century 151

Stanard Jane Stith 99

Starkenburg 616

Steams Peter N. 597

Stein Charlotte von 94

Stein Gertrude 236, 264-266, 270 - «A carafe, that is a blind glass» (Γα τρυφερά κουμπιά) 269 –Tender Buttons 264

Stendhal 84, 154

Stevens Wallace 146, 159-161, 168, 236, 406, 537, 641 - «Μεταφορές Μεγιστάνας» 161 - Adagio 160 -Anecdote of the Jar 160 - Postcard from the Volcano 160 – Collected Poems 160 - Harmonium 159 - Ideas of Order 160 - Snow Man 160 - «Sunday Morning» 160 - Tea at the Plaz of Hoon 160 - The Man with the Blue Guitar 160 - The Noble Rider and the Sound of the Words 160 - Towards a Supreme Fiction 160 - Two of the Three Ideas 160

St. George 206

Stillinger Jack, The Norton Anthology of English Literature, The Romantic Period 89

Stirling James 250

Stoddard R.H. 233

Stone Brian, Medieval English Verse 60

Storni Alfonsina 455

Stramm Auguste 187

Stravinski Igor 456

«stream of consciousness» 639

Struck Peter, Birth of the Symbol 519

structuralism βλ. δομισμός

Stryk Lucien, The Penguin Book of Zen Poetry 79

Studer Claire 206

StumpfCarl 611

Sturm und Drang 83, 94, 95, 227

Sulkowski Witold 477

Sultan Valad 62

superreality 239

«synchromists» 227

«superposition» 79

Surréalisme (επιθ.) 206

Susman Warren, Culture as History 597

Swedenborg Emanuel 83

Szymborska Wislawa 479 - «Τέσσερις το πρωί» 479 - «Szukam slowa» («Ψάχνω μια λέξη») 479

tactilism βλ. τακτιλισμός

Tagore Rabindranath 206, 450-452 - Jana Gana Mana 451 - Rogashajjai 452

Taijiro Amazawa 446

Taillefer 63

Taine Hippolyte 565-566 - Histoire de la littérature anglaise 565

«talk poem» 521

Taller (περ.) 458

Tanikawa Shuntaro 445, 446-447 - «Μυστικό» 446-447

Tanikawa Tetsuzo 446 tanka βλ. τάνκα

Tate Allen 546

Taylor Bayard 233

Tel Quel (επιθ.) 280-288,524

Tennyson Alfred, lord 92-93,641 -Idylls of the King 93 - In Memoriam 93 - «Mariana» 93 - «Ulysses» 93

Terk Delaunay Sonia 227

Textor Katherine Elisabeth 93

textualité 264, 282

Theodorson G.A., Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών 73

The Norton Anthology, Theory, Art, and Criticism 246

The Penguin Book of French Verse 123

The world backwards 210

Thibaudet A., French Literature from 1795 to our era 106,122

Thirlwall Connop 515

Thomas Dylan 165-167, 200, 216, 217, 371, 662 - «Χωρίς να είμαστε τίποτ' άλλο παρά μόνο άνθρωποι» 167 - Collected Poems 166 - Deaths and Entrances 166 - Eighteen Poems 166 - In Country Sleep, and Other Poems 166 - New Poems (1942) 166 - New Poems (1943) - Poems 166 - The Map of Love 166 - «The Force That through the Green Fuse Drives the Flower » 166 -The World I Breath 166 -Twenty- five Poems 166

Thomas Edward 158

Timasheff  N.S., Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών 73

Tody Philip 640

Tolkien J.R.R. 517

Tolstoy Leon 209

Torre Guillermo de 211

Torres Bodet Jaime 211

Toson Shimazaki 444

Toulet Paul-Jean 233-234

Trakl Georg 206, 371, 437 - «Στο αγόρι Έλις» 437 – Der Herbst des Einsamen (To φθινόπωρο του μοναχικού) 437 – Gedichte (Ποιήματα) 437 - Gesang des Abgeschiedenen 437 - «Grodek» 206

Treece Henry 166,216, 217 - «An Apocalyptic Writer and the Surrealists» 216 - The New Apocalypse 216 - The While Horseman 216

Triolet 204

Trnka Bohumil 598

Trotsky Leon 202, 348

trouvers βλ. τροβαδούροι

Trubeckoj Nikolaj 598

Trypanis Constantine Α. βλ. Τρυπάνης Κωνσταντίνος

Tsentrifuga, ομάδα 223

Tsvetaeva M. 441, 530

Tucker Robert C, The Marx-Engels Reader 615

Turlde Sherry 589

Twichell Chase, The Practice of Poetry 160

TXT 285

Tyard 229

Tzara Tristan 25, 124, 169, 186, 187, 188-195, 201, 206, 219 - «Η απηγορευμένη φωτιά» 195 - μανιφέστο του dada 190 - La Face Intérieure 195 - «Lecture on dada» 190 - L'Homme Approximatif 195 - Parler seul 195

Ultra (περ.) 211

ultraismo βλ. ουλτρισμός

umanimism βλ. γιουνανιμισμός

Unamuno Miguel de 454, 456

Ungaretti Giuseppe 356, 464-465 - «Προσευχή» 465 - «L1 allegria» 464 - // Dolore 465 - // Porto Sepolto (Το θαμμένο λιμάνι) 464 - // Taccuino del Vecchio 465 - La Terra Promessa 465 - Sentimento del tempo 464 Un grid ο e paesaggi 465

Unitarians βλ. ουνιταρισμός, αίρεση του

Vache Jacques 197

Vachek Josef 598

Valejo César 454

Valek Miroslav 493

Valéry Bartheliny 128

Valéry Paul 107, 108, 117, 119, 128-131, 198, 220, 221, 274, 315, 321, 325, 334, 441, 537 - «To θαλασσινό κοιμητήριο» 131 – Cahiers 129, 131 - Charmes, Le Cimetière Marin 131 - La Jeune Parque 129,131 – Monsieur Teste 129, 131

Valmiki, Ραμαγιάνα 36

Van Dyck Karen 366, 392 - H Κασσάνδρα και οι λογοκριτές 366

Varfi Andréa 434

Vasco da Gama 75

Vaughan Henry 226

Velter André 291

Vecchi 528

Veinstein Alain 289

Veltrusky Jiri 598

Verhaeren Emile 108, 178, 438 - «Στίλβουσες ώρες» 438

Verlaine Paul 108,122-124, 130, 220, 221, 223, 334, 440, 456 – Les poètes maudits 223

verset βλ. στίχος, πεζός

vers libéré βλ. στίχος

vers libre βλ. στίχος, ελεύθερος

vers libres classiques βλ. στίχος

Videla Gabriel Gonzales 462

video poetry βλ. βίντεο ποίηση

Vigny Alfred de 84, 85, 650

Vigo Edgardo Antonio 229

Vildrac Charles 214

Villon François 71, 323 - «Μπαλάντα των κυρίων του παλαιού καιρού» 71

Vishnu 36

vitalism 601

Vitti Mario 305, 322, 332 - H γενιά του τριάντα 322, 332 - Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 305

Vitrac 197

Voccacio Giovanni 66 - Δεκαήμερο 66 -σονέτα 66 - canzoni 66 - Secretum 66

Vodicka Felix 598

Voirol Sébastien 227

vorticism βλ. βορτισισμός

Vulpius Christiane 95

Vyasa 36

Waldman Anne 264

Wang Jiaxin 474

Ward Αύρα, Το έπος του Γκίλγκαμες 34

Waren R. 546

Warhol Andy 250

Watten Barret 264

Weber Max 536

Weiner James F. 32

Weinrich H. 535

Welch Lew 259

Wellek Rene 598

Wentworth William Charles 435 - «Australasia» 435

Werther 634

Westhoff Clara 440

Westenholz Joan, Dr. 34

Weston Jessie L., From ritual to Romance 148

Whalen Phil 259

«whimsical poets» 234

White Elinor Miriam 158

Whitman Walt 102-104,126,127,133,178, 406, 455, 462, 466, 507, 585 - Ανοικτός δρόμος 103 - «Πέρασμα στην Ινδία» 102 – Childrens of Adam 103 - «I Sing the Body Electric » 103 - Leaves of Grass (Calamus) 102, 103, 126, 507, 585 - «O Captain! My Captain!» 102-104 - «The Song of Myself» 103 - «When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd» 102

Wilde Oscar 214

Williams Jeffrey 246, 547

Williams Jonathan 255

Williams Raymond 581-582 - Marxism and Literature 581

Williams William Carlos 146,153,161-163,168, 82, 252 - «Αυτός ο αγρός που αστράφτει» 163 -Imaginations 163 -Kara in Hell 162, 163 - Paterson 163 - Pictures from Brueghel and Other Poems 163 - Selected Essays of William Carlos Williams 162 - Spring and All 163 - The Tempers 161 - «The Wedge» 162 - «Tintern Abbey» 87

Wilson Ε., Η ιστορική ερμηνεία της λογοτεχνίας 530

Wimsatt 555,556

Wooley Leonard, Sir 34

Woolf  Virginia 173,638

Wordsworth William 83, 87-88, 91, 163, 252, 532, 641, 643 - Λυρικές μπαλάντες (Lyrical Ballads) 87, 643 - The Prelude 87, 532 - «Tintern Abbey» 87

Xi Chuan 471, 472 - «Σκοτάδι» 471 - «Χαιρετισμός» 472

Yakovleva Tatiana 484

Yeats William Butler 110, 146, 153, 164, 198, 236,532,537,646 -Easterl916532

Yevtushenko Yevgeny 487-489 - «Μυρωδιά της πέτρας» 488-489 - «Babi yar» 488 - «Mum and the neutron bomb» 488 – The Bratsk Station and Other Poems (Ο υδροηλεκτρικός σταθμός ενέργειας του Bratsk) 488 - «Zima Junction» 488

Yesenin (Esenin) Sergey 206, 212, 487

Yourcenar Marguerite 449

«Youth Newspaper» (εφ.) 449

Yi Sha 474

Yu Jian 474

Zagary, ποιητική ομάδα 477

Zak Lev, Ουβερτούρα 226

Zapata Emilio 458

Zapis (περ.) 480

zaum 208-210,226,264

Zdanevich Ilya 210

Zhou Lunyou 472

ZolaEmil 178

Zukofsky Louis 215,216, 264 - A 264